unox_evereo_speed-x

UNOX EVEREO | FAQ

Er det mulig å kombinere kvaliteten ved langtidstilberedning med rask service?
EVEREO er svaret!

EVEREO er resultatet av UNOXs erfaring, kombinert med forskningsprosjekt utført av University of Parma.
EVEREO er en innovativ og teknologisk nyvinning som lar deg oppbevare maten ved den temperaturen du vil servere den.

  • Fremtidens produksjonsmåte; fra varm til varmholding. Serveringstemperatur hele veien.  
  • Unngå å krysse den bakteriologiske grensen. 
  • Åpen oppbevaring i inntil 8 timer.
  • Hjelpemiddelet du kan bruke hele døgnet. 
  • Langtidstilberedning, tørking, fermentering, varmholding – med Evereo har du alle mulighetene. 
  • Verdens første varm-vacuum. 
  • Ditt hjelpemiddel for å minimere ventetid og øke fleksibiliteten. 

01. Kan jeg oppbevare all mat ved serveringstemperatur? 

Nei, noen råvarer/produkter vil ikke egne seg for oppbevaring over lengre tid. Noen produkter, som spinat, fordi de kan utvikle sporer som er uheldige, mens andre produkter, som for eksempel melkeprodukter vil kunne blir mørkere i fargen. Dersom de ikke er hovedbestanddel i et produkt, vil det derimot ikke være noe problem. 
Videre vil poteter, og da spesielt kokte poteter, ikke egne seg for langtidsoppbevaring i Evereo. Stekte poteter, pureer og lignende vil kunne oppbevares på Superholding. 

Som en hovedregel kan man si at produkter som inneholder fett eller væske, vil egne seg godt i Evereo.  
Se for øvrig den spesialutviklede “Evereo -The new hot fridge Recipe book” der UNOX har samlet mange oppskrifter som kan være et flott utgangspunkt for å forstå hvilke typer mat som kan oppbevares og tilberedes i Evereo. 

02. Hvor lenge kan jeg oppbevare mat? 

Som hovedregel kan mat holdes i 8 timer på Superholding og i 72 timer på Multi.Day. Det vil likevel være variasjoner på dette. Bruker du for eksempel Evereo på 85 grader vil tiden du trygt kan oppbevare maten, uten endring i sensoriske kvaliteter, være kortere enn hvis du oppbevarer på 62 grader. 
Temperaturkontroll er med andre ord en avgjørende faktor for å oppnå et godt bevaringsresultat. Som referanse tilsvarer lagring i 36 timer ved en temperatur som er 1 grad høyere eller lavere enn det ideelle, tilberedning i 30 minutter ved en temperatur 10 ° C høyere eller lavere enn den ideelle.  

 03. Kan Evereo gjøre at jeg sparer personalkost? 

Ja, med Evereo kan du spare penger å produsere i stort volum, for deretter å oppbevare det i Evereo til servering. Du trenger færre kokker under service og kan øke tidsrommet du serverer varm mat. Evereo gir deg rett og slett mulighet til å optimalisere din drift. Helt uten å gå på bekostning av kvalitet. 

Evereo vil også være med på å gi deg en langt mer effektiv servering, enten det er varmmat i en personalrestaurant, hovedretten på en stor bankett eller retter på din a la carte meny. Ved hjelp av Evereo kan du produsere opp dine retter når det er rolig og oppbevare dem ved serveringstemperatur til de skal serveres. Alt dine ansatte må gjøre, er å flytte maten fra Evereo og over i buffeten eller på gjestens tallerken.  

04. Er Evereo mobil, på samme måte som et tradisjonelt varmeskap? 

Ja, den kan leveres på hjul og er enkel å frakte rundt hvis man har ulike stasjoner eller lokasjoner. Den har også et eget arbeidsminne, sånn at den husker alle programmer som er aktive mens du forflytter den uten strøm. 
Evereo kan også monteres i tårn med ovner fra Unox eller oppå hverandre, for enda mer kapasitet på liten plass. 

05. Trenger Evereo vanntilkobling og 3-fas strøm? 

Nei, den trenger kun vanlig stikkontakt og er Plug & Play. Klar til bruk på utrolig kort tid! 

06. Kan jeg kombinere Evereo med ovnen jeg har i dag? 

Ja, mange av ovnene til Unox kan settes i tårn med Evereo. Du vil da få en fin kombinasjon og en god måte å få mange av de beste fordelene fra Evereo.  Du kan for eksempel ha mice en place i Evereo og tilberede enkelte komponenter i ovnene under service. En annen mulighet er å ha varmmat klar til servering i Evereo og ha mulighet til å supplere ut over dagen i ovnen.  

07. Kan jeg tørke i min Evereo? 

Ja, Evereo er svært stabil også på lave temperaturer og dette i kombinasjon med uttrekk av fuktighet gjør at den egner seg svært godt til tørking. Evereo kan også stå på i dager og uker av gangen og kan derfor brukes både til tørking og fermentering. 

08. Hvorfor kan jeg ikke oppnå de samme resultatene med en ovn eller et tradisjonelt varmeskap? 

Den største forskjellen på Evereo og en ovn eller et tradisjonelt varmeskap, er fuktighetskontrollen og den svært stabile temperaturen på 0,5 grader. Dette vil ikke en ovn med spjeld kunne matche, til tross for at den vil kunne trekke ut fuktighet og således være bedre enn et statisk varmeskap. 

En Evereo har 3 sensorer, jevn viftehastighet og vil ikke få forsinkelse i temperaturøkning eller -reduksjon som i en combidamper. COmbidamperen bruker viften til å sirkulere varmen rundt i kammeret, der Evereo har et varmeelement som justerer temperaturen. Viften har kun en hastighet og vil kun fordele luft, ikke justere temperatur. 

Videre vil også et varmeskap forringe matens kvalitet på grunn av fuktighet som vil dannes i kammeret så snart man setter varm mat inn i det.  

Det enkle svaret på hvorfor Evereo er bedre, vil med andre ord være stabilitet. Stabilitet i temperatur og stabilitet i fuktighet. 

09. Vil mat som holdes på 62° eller varmere fortsette å tilberedes? 

Ja, men i veldig liten grad. På Multi.Day i 72 timer vil det ikke rekke å skje de store forandringene. Dette er fordi det er snakk om veldig lave temperaturer. Det er likevel verdt å merke seg at en liten temperaturøkning vil få stor effekt, da det er snakk om så veldig mange timer. 

På Superhold i inntil 8 timer, vil det ikke rekke å skje de store endringene. Oppbevarer man maten lenger enn dette vil det starte uttørking av enkelte produkter. 

10. Hva skjer hvis jeg åpner døren flere ganger og temperaturen synker? 

Evereo har som tidligere nevnt, tre sensorer fordelt i kammeret, disse vil oppdage raskt et evt temperaturfall. Temperaturen som er tapt vil kompenseres for veldig raskt og den vil være tilbake i ønsket temperatur. 

11. Hvor mye strøm bruker den? Er det ikke dyrt å holde maten varm så lenge? 

Da Evereo er tilkoblet 1-fas, vil den bruke langt mindre strøm en ovn med 3-fas tilkobling. Den lave effekten vil gjøre at den trekker svært lite strøm. En Evereo vil i stor grad kunne erstattet bruken av din combiovn, og vil sånn sett gi deg stor besparelse på strøm.  

12. Hva med IK-mat og forskriften som regulerer varmholding av mat? 

Mattilsynet operer med flere regler for oppvarming og varmholding av mat, der de bruker begrepet “tilstrekkelig for å hindre mikrobiell vekst” og reffererer så til 60grader som temperaturen maten må holdes over. De sier således ikke noe om tiden den kan holdes på denne temperaturen.  

Utviklingen av UNOX EVEREO har skjedd i samarbeid med Universitetet i Parma og hele utviklingsprosessen har skjedd med utstrakt testing og dokumentasjon. Denne kan fremskaffes hvis ønskelig. 

13. Tilbyr dere opplæring i bruk av Evereo? 

Ja, ta kontakt så kan vi ta en Evereo-prat og finne et tidspunkt for en demo.  Vi er gjerne behjelpelig med å finne fram til prosesser som gjør at du får den beste utnyttelsen og verdien for din EVEREO-investering. 

Marit Grønvold Claesson

Storkundeansvarlig
947 86 560 | marit@foodtech.no


Siste innlegg

PAKKING | bærekraftige løsninger 

  Foodtech Industri er totalleverandør av pakkemaskiner til næringsmiddelindustrien og har lang erfaring innen veiing og pakking av foredlede og uforedlede produkter, både til lagring, […]

Les mer
unox_evereo_speed-x

KJØKKEN | effektiviser driften

I Foodtech har vi begrepet FOODTECH’nology, som forteller deg at vi tar innovasjon og bærekraft på alvor. Våre leverandører er håndplukket av oss, for å […]

Les mer
unox_evereo_speed-x

UNOX SPEED-X | FAQ

UNOX SPEED-X er verdens første selvvaskende High Speed kombiovn som gir deg den perfekte kombinasjon av kvalitet og hurtighet, med uovervinnelige resultater – helt uten […]

Les mer