18 Mondini Plast

EMBALLASJE| Reduser ditt plastforbruk med 75%

Hos Foodtech er vi opptatt av våre kunders miljømål. Plastforurensing og matsvinn har den siste tiden kommet høyt på agendaen både i media og politisk, og vi har løsninger som kan hjelpe matindustrien med noen av disse utfordringene. Gjennom ny teknologi utviklet av en av våre leverandører, kan man redusere plastforbruk ved emballering med opptil 75%.

Plast er i ferd med å bli, om det ikke allerede er, et av våre største miljøproblemer. Hvert år skades store mengder dyr som en følge av plastsøppel. Mikroplast havner i jordsmonn og hav, spises av dyr og organismer, og havner dermed tilbake i næringskjeden. Foodtech ønsker å bidra i kampen mot nettopp plastforurensning.


Ivar Holtet
Salgssjef
Foodtech Industri
Telefon: 90 12 80 00
E-post:ih@foodtech.no


Paperseal® – Papp fremfor plast

Paperseal - reduserer plastforbruk opptil 70%

I Paperseal-løsningen er sveiseflaten mellom skåler og plastfilmen på toppen ubrutt slik at pappskålene blir helt tette. Dermed kan plastskåler byttes ut med skåler av papp uten fare for lekkasje og med samme holdbarhet som  ved bruk av plast. Papp har flere fordeler miljømessig sammenlignet med plast, blant annet når det gjelder forsøpling. Den lange nedbrytningstiden gjør plastforsøpling til et alvorlig miljøproblem. Når plastbegre erstattes av pappbegre, kan det gi en plastreduksjon i stor skala. I Tyskland selger supermarkedkjeden Kaufland kjøttdeig i Paperseal-emballasje, og har fått redusert plastmengden rundt volumvaren med 70 prosent, eller ca. 125 tonn i året.

Slimfresh® – reduserer plastforbruket med opptil 75%

Slimfresh, reduserer plastforbruket med opptil 75%

Slimfresh gir deg muligheten til å pakke på foliert papir, noe som reduserer plastemballasjeforbruket betydelig. Etter bruk kan det tynne plastlaget tas av høykvalitetspapiret og resirkuleres. Denne pakkemåten gir opptil 75% reduksjon i plastforbruk.

Slicefresh® – 80% papir

Slicefresh er en helt ny forpakning for slicede produkter der emballasjen er basert på 80% papir. Slicefresh, som Slimfresh, gir en reduksjon av plastforbruk med opptil 75%, men det gir også andre muligheter! Med Slicefresh forseglingsfunksjon sikres produktets holdbarhet og om-emballeringen av produktet etter åpning vil ikke lenger være nødvendig på grunn av åpne/lukke funksjonen.

Slicefresh - reduserer plastforbruk med opptil 80%


Profilering
Pakketeknologien som benyttes på Slimfresh og Slicefresh gir deg en unik mulighet til profilering på produktene, en anledning til å skape og opprettholde identitet og omdømme. Samtidig gir trykkmuligheten en mulighet for markedsføring av oppskrifter e.l., dermed forbedrede salgsmuligheter. Du har til og med mulighet til å trykke hefter på papirbeslaget.

Darfresh®
Erfaringsmessig gir Darfreshteknologien produktene en bedre holdbarhet. Produktets utseende vil bli finere, samtidig som produktkvaliteten blir opprettholdt på en optimal måte. Denne fleksible linjeteknologien vil kunne gi en toppfilmbesparelse på 30-40%. I tillegg til filbesparelse vil denne pakketeknologien også gi en kapasitetsøkning på opp mot 35% sammenlignet med vanlig skinnpakk.


Platformer® – unik fleksibilitet, bedre kvalitet og redusert filmforbruk

Med Mondini sin nye Plattformer® teknologi kan du kombinere dyptrekker teknologi og skålpakker i en og samme linje. Det vil si at du har mulighet til å benytte «alle» kjente beger/skålpakketeknologier på en og samme pakkelinje.  Ved å produsere skåler inline kan du redusere filmforbruk med med ca 3-10% sammenlignet med normal dyptrekkerteknologi. Ved produksjon av topp-kvalitets skåler in-line vil lagerbehovet reduseres. Redusert lagerbehov minimerer transportkostnader og lagerkostnader. Ikke bare vil materialforbruket minke, du får også mulighet til å velge materialer – som papp, aluminium, plast og skum. Mindre svinn tilsvarer mer produksjon, og vil også gi en positiv effekt på næringskjeden som vil oppleve mindre mikroplast/plast som forurenser. Platformeren har en unik fleksibilitet og et svært raskt verktøyskifte ved endring fra en pakketeknologi til en annen.

Det er kjedene og produsentene som må gå foran å ta ansvar for å tilrettelegge for smartere og mer miljøvennlig emballasje. Vil vi, så må vi sies det. Veien mot mindre forurensning starter med utstyr for redusert matsvinn og redusert emballasjeforbruk. Foodtech sitter på morgendagens løsninger/teknologi og har et sterkt ønske om å hjelpe nettopp deg til et redusert plastforbruk.


Fakta om G. Mondini
G. Mondini startet som et lite Italiensk firma på 1970-tallet, med forsegling av ferdigvarer som sitt fokusområde. Firmaet er nå et verdensledende familieeid selskap innen forsegling og forseglingsteknologi. G. Mondini står for ekstrem driftskvalitet, suveren presisjon og en optimal sveisesikkerhet. Les mer om G. Mondini.

Vil du vite mer om hvilke bærekraftige løsninger Foodtech kan tilby?

Varmegjenvinningssystemer
Forlenget holdbarhet på mat- og drikkevarer (HPP)
Bærekraftige produkter for storkjøkken
Redusert matsvinn i disk


Kontakt oss gjerne.

Ivar Holtet
Salgssjef
Foodtech Industri
Telefon: 901 28 000
E-post:ih@foodtech.no

Bjørn Schjelderup-Roemers
Salgsingeniør
Foodtech Industri
Telefon: 415 25 676
E-post: bsr@foodtech.no


Siste innlegg

PAKKING | bærekraftige løsninger 

  Foodtech Industri er totalleverandør av pakkemaskiner til næringsmiddelindustrien og har lang erfaring innen veiing og pakking av foredlede og uforedlede produkter, både til lagring, […]

Les mer
unox_evereo_speed-x

KJØKKEN | effektiviser driften

I Foodtech har vi begrepet FOODTECH’nology, som forteller deg at vi tar innovasjon og bærekraft på alvor. Våre leverandører er håndplukket av oss, for å […]

Les mer
unox_evereo_speed-x

UNOX EVEREO | FAQ

Er det mulig å kombinere kvaliteten ved langtidstilberedning med rask service?EVEREO er svaret! EVEREO er resultatet av UNOXs erfaring, kombinert med forskningsprosjekt utført av University […]

Les mer