Hello Good Pie

Denne leveransen er et samarbeid mellom kunde, interiørarkitekt og Foodtech. Mye detaljer, og meget spesiell innramming av ovn og bakvegg. Helt nytt konsept i Norge som kun satser på pai.

Fagområde:

Kunde:

Adresse: