skip to Main Content

Foodtech gruppen

Vi har siden 1990 jobbet med storkjøkkenutstyr, innredning og disker for eksponering og salg av mat, samt produksjonsutstyr for bakeri- og matindustri. Med omfattende kompetanse og erfaring har vi bygget gode relasjoner til kvalitetsleverandører og har et komplett sortiment med velrennomerte agenturer.

Selskap i Foodtech Gruppen

FOODTECH er din trygge samarbeidspartner for utvikling av lønnsomme løsninger og konsepter, og er delt inn i 3 selskaper etter fagområder:

FOODTECH Industri består av selskapene Foodtech Bakeri og Industri og Foodtech BWL, selskapene prosjekterer og leverer produksjonsutstyr, komplette produksjonslinjer, service og tjenester til bakeri og matindustrien. Foodtech Industri har egen serviceavdeling.

FOODTECH interiør og storkjøkken prosjekterer og leverer utstyr og komplette løsninger for storkjøkken, servering, KBS og dagligvare markedene. Foodtech Interiør og Storkjøkken har egen serviceavdeling som utfører teknisk service og vedlikehold på utstyr i storkjøkken, servering, KBS og dagligvare markedene.

MWC innflyttingsklare hytter MWC tilbyr førsteklasses kvalitetshytter. MWC har spesialisert seg på to områder: Innflyttingsklare hytter av meget høy kvalitet – og gjennomføring av et åpent og trygt prosjekt. Vi tar oss av alt fra byggesøknad til du sitter foran peisvarmen i en komplett ferdig hytte. Les mer om MWC på mwc.no

Totalleverandør

Vi dekker mange fagområder og har dedikerte medarbeidere fordelt på disse. For bakeri og matindustrien har vi kompetanse fra bakerbransjen og ingeniører. I storkjøkkensegmentet har vi medarbeidere med kokkebakgrunn og ingeniører for teknisk kompetanse. I serveringssegmentet har vi medarbeidere som har vært med på å forme utviklingen av dette markedet med inngående kunnskap om trender og funksjonalitet. I KBS og dagligvaremarkedet arbeider folk med kokkebakgrunn og lang erfaring innen utvikling av konsepter og tekniske produkter for bakeoff og bearbeidelse av rask og enkel mat. Med vår kompetanse, erfaring og sortiment bistår vi deg mer enn gjerne.

Lokalitet
Foodtech Gruppen har hovedkontor i Oslo med eget lager. Foodtech Service har et landsdekkende servicenettverk.

I serveringssegmentet har vi medarbeidere som har vært med på å forme utviklingen av dette markedet.
Vi bistår med råd og veiledning slik at kunden får en optimal leveranse.

Foodtech leverer kvalitet i alle ledd

Hele prosjektprosessen, fra planlegging til overlevering, utføres i henhold til vårt kvalitetssystem som er basert på ISO 9001:2015.

Våre ansatte har lang erfaring med utvikling av konsepter og løsninger. Vårt salgsteam er oppdatert på nyheter, trender og teknisk utvikling. Vi bistår med råd og veiledning slik at kunden får en optimal leveranse.

For prosjektering og levering har vi dedikerte medarbeidere med fagkunnskap på ulike områder. Krav til kostnadskontroll og tidsperspektiv ligger til grunn for gjennomføring.

Planløsning og tegning utføres av ingeniører og erfarne tegnere som kan levere plantegning, skisser og 3D.  For teknisk montasje har vi egne montører med fagbrev, og interiørmontasje utføres av faglærte snekkere. Igangkjøring og kundeopplæring ivaretas av henholdsvis teknisk team og selgere med matfaglig bakgrunn. Merkantil stab leverer FDV dokumentasjon.

For alle fagområder har vi landsdekkende service.

Foodtechs miljøprofil

For oss i Foodtech og for våre produsenter, er det svært viktig å utvikle miljøvennlige løsninger for det moderne storkjøkken. Foodtech skal alltid ha produkter som tilfredsstiller norske krav og regler. Utover myndighetenes minstekrav ønsker vi sterkt å utvikle miljøvennlige løsninger for våre kunder. Både av hensyn til miljøet og jordkloden vi lever på, men også av hensyn til våre kunders driftskostnader. Det er et sterkt fokus på utvikling av miljøvennlige alternativer i bransjen, med utgangspunkt i å øke produktenes levetid, samt redusere strømforbruket. De miljøvennlige løsningene er også de mest ressurseffektive. De fleste av produsentene har innført miljøstandarder og blir i stadig større grad sertifiserte etter disse.

Foodtech skal alltid ha produkter som tilfredsstiller norske krav og regler ifht miljø.

Back To Top