ROMFIL | Kryssfiltrering

Romfil sine kryssfiltre benyttes i produksjon av ØL, sider, vin, Kombucha & vann.

De har jobbet med bruk av membraner siden 1975. Så tidlig som i 1983 ble membraner for vinavklaring testet. De første seriefiltrene ble tatt i bruk i 1988. Samme år ble ROMFIL GmbH grunnlagt.

Deres kryssfilter står for kvalitet og presisjon i produksjon og prosessering. Håndlaget kvalitet og perfekt service.

Med Romfil sin kryssfilterteknologi kan ulempene med konvensjonelle statiske filtreringsmetoder unngås. Denne typen operasjon er enkel, kostnadseffektiv og bærekraftig. Maskinene produserer mindre avfall, sparer energi, driftstid og arbeidskraft.