BENIER | deigproduksjon

I over 100 år har Benier designet og bygget maskiner for deigproduksjon og deighåndteringssystemer for alle typer deig. Benier deigdelere, rundvirkere, hvileskap og utlangere er kjente maskiner i Norge. Høy nøyaktighet og lang levetid er stikkord når man hører navnet Benier. Benier har komplette oppslagslinjer, og brukes både i håndverksbakerier og i industrielle brødfremstillingslinjer.

Se hva vi kan hjelpe deg med på Bakeri og konditori

Se vårt utvalg for oppslag