You are currently viewing Ruben Cornelius Stokland

Ruben Cornelius Stokland

Ruben Cornelius Stokland

Prosjektleder
Foodtech Industri
Telefon: 915 74 006
E-post:ruben@foodtech.no

Ruben er utdannet sivilingeniør (NMBU), Maskiningeniør med spesialisering innen prosess og energiteknikk.
Han har også en bachelorgrad i Fornybar Energi.

Masteroppgave:
Lage et “Lengdemålesystem for å tilpasse automasjon i slakterprosessen” (tittel),
til et EU-støttet prosjekt (RoBUTCHER, https://robutcher.eu/ ).
Prosjektet har som mål å helautomatisere slakterprosessen for gris.

Tidligere arbeidserfaring innen matindustrien og drikkevann:
Matbørsen AS, Vestfold Vann IKS, vært innom Hval Sjokoladefabrikk.

Ellers har Ruben gode CAD-kunnskaper for teknisk tegning, modellering og simulering samt generell programmering.