You are currently viewing Per-Otto Bjørnebekk

Per-Otto Bjørnebekk

Per-Otto Bjørnebekk

Per-Otto Bjørnebekk

Prosjektleder
Foodtech Industri
Telefon: 40 64 54 10
E-post:per.otto@foodtech.no

Per-Otto er utdannet industrielektriker/automatiker, og har alltid arbeidet innen industrien. Han har 25 års erfaring med automasjon i bakerier, 11 av disse årene hos Rep-Tech Bakeriservice AS, hvor han arbeidet med service og installasjoner av maskiner i bakerier over hele Norge. I denne perioden hadde han bl. a. mange oppdrag for H.E. Teknikk (nå Foodtech). Han har også jobbet i 5 år med teknisk support på industriprodukter hos Schneider Electric Norge AS.

Ansatt hos Foodtech Bakeri og Industri siden høsten 2012 som prosjektleder.