You are currently viewing Per-Erik Ellefsen

Per-Erik Ellefsen

Per Erik Ellefsen

Per-Erik Ellefsen

Administrerende Direktør
Foodtech Gruppen
Telefon: Tlf. 90 19 05 66
E-post:per.erik@foodtech.no

Per-Erik er administrerende direktør i Foodtech Gruppen og etablerte dagens Foodtech sammen med sin far den 17.12.1990.

Per-Erik er utdannet innen økonomi og markedsføring og jobbet 20 år som selger av utstyr til bakeribransjen før han overtok som administrerende direktør. Han har vært med på en utrolig spennende reise med mange flinke folk.