You are currently viewing Martin Dahle Skjæveland

Martin Dahle Skjæveland

Martin Dahle Skjæveland

Prosjektleder
Foodtech Industri
Telefon: 924 86 833
E-post:mds@foodtech.no

Martin er utdannet sivilingeniør, innenfor maskin- og produktutvikling, med master rettet mot matmaskiner og matteknologi. Tidligere arbeidserfaring inkluderer logistikkarbeid, teknologioverføring innenfor FoU, og praktisk installasjons- og montasjearbeid.

Han støtter oppunder den tekniske gjennomføringen av prosjekter hos Foodtech, fra design og produksjon starter, frem til maskinene er installerte og fungerer som lovet. Han har dyptgående kunnskap om transport og varelogistikk (LEAN/5S m.m.), transport av væske og gasser, elektroteknikk, termodynamikk, styrkeberegning, verkstedproduksjon, samt bred erfaring innenfor teknisk tegning med flere ulike typer CAD-programvare. På sammensatte og komplekse prosjekter settes han inn som en sikkerhet for kunden, for nøye planlegging, oppfølging av tekniske detaljer og koordinering av større installasjoner.