You are currently viewing Ivar Holtet

Ivar Holtet

Ivar Holtet

Salgssjef
Foodtech Industri
Telefon: 90 12 80 00
E-post:ih@foodtech.no

Ivar har begge beina godt plantet i næringsmiddelbransjen og er utdannet Landbruksmekaniker, Agronom i tillegg markedsøkonom.

Før han startet i Næringsmiddelbransjen arbeidet han med salg av brune- og hvitevarer, telefon og data.
I vår bransje har han jobbet siden 1998.

Hovedfokuset har stort sett hele tiden vært utstyr for pakking av næringsmidler, men mye av tiden har også vært brukt i forbindelse med automatisering og prosess i bransjen.