You are currently viewing Henning M. Kamhaug

Henning M. Kamhaug

Henning M. Kamhaug

Salg pakkeløsning
Foodtech Industri
Telefon: 95 40 27 97
E-post:hmk@foodtech.no

Henning har jobbet i næringsmiddelindustrien siden 2005. Han begynte hos BWL Maskin AS, som senere ble kjøpt opp av Foodtech Gruppen, og ble dermed en del av Foodtech Industri. Han har 14 års erfaring som reisende automatikkmekaniker, og har i hovedsak hatt ansvar for pakking, veiing, porsjonering og steking. I januar 2020 gikk Henning over til salg og prosjekt i Foodtech, med hovedvekt på pakking. Henning er faglært Automatikkmekaniker, og tok fagbrevet sitt hos Tiedemanns Tobakksfabrikk i 2005.