You are currently viewing Asle Hans Bentseng

Asle Hans Bentseng

Asle Hans Bentseng

Salg Kjøtt og Fisk
Foodtech Industri
Telefon: 93 09 65 75
E-post:ahb@foodtech.no

Asle Hans er utdannet Kokk med fagbrev fra Fru Haugans Hotel i Mosjøen og Næringsmiddelteknolog fra Tunga i Trondheim.

Asle Hans har har et nært og godt forhold til matindustrien. Da han var 17 år begynte han som slakter på Gilde Nortura i Mosjøen og ble etter vært ansatt i kjøttkontrollen ved samme anlegg. I 11 år jobbet han i Mattilsynet nært knyttet til kjøttkontroll samt tilsyn i kjøttvirksomheter og restauranter.

 

Som driftsleder i fiskematbedriften Domstein-Enghav Haugesund fikk han sine første erfaringer med drift og ledelse av produksjonsbedrifter. Her jobbet han spesielt aktivt med effektiviseringstiltak for å øke lønnsomheten på fabrikken. Som Produksjonssjef i ORKLA Stabburet ble en av hans hovedoppgaver kontinuerlig forbedring av driften og utvikling av nye produksjonslinjer. Som produksjonssjef i Fredrikstad fikk han også god erfaring med prosjektstyring.

 

I Foodtech er jeg involvert i prosjekter hos flere matprodusenter i Norge. Denne jobben har gitt ham god kunnskap og ikke minst innblikk i hvordan forskjellige oppgaver kan løses og hvilket utstyr som er å få tak i.