21 Fremtidenskantine

FREMTIDENS KANTINE

Hva skjer med kantinen i fremtiden?
Dette er et aktuelt tema uavhengig av Covid19, men man kan trygt si at vi har blitt mange erfaringer rikere på kort tid. Vi må tenke annerledes og dette vil påvirke trender og utvikling i bransjen.

Mange diskuterer nok i disse dager gjenåpning og hvordan egen kantineløsning skal fungere når vi kommer tilbake til en slags normal. Vi har satt oss inn i flere områder vi ser kan bli påvirket, og vi blir gjerne med på en samtale om din kantine – eksisterende eller ny.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

HYGIENE – BERØRING – AVSTAND
SERVERINGSMETODE – BETJENT/UBETJENT
KLIKK & HENT
SOSIAL SONE
BÆREKRAFT – SIRKULÆR ØKONOMI
DIGITALT VERKTØY


IREN FAGERHØI
Salgssjef
Telefon: 90 61 51 25
E-post: iren@foodtech.no


Vi skiller mellom eksisterende og nye løsninger. Ved nye prosjekter kan vi hensynta det meste i planleggingen, mens vi for eksisterende kantiner må se på hvordan vi kan øke fleksibiliteten i dagens løsning slik at den enkelt kan tilpasses de behov som kommer. En del behov vil være like i større eller mindre grad, spesielt om det kommer regler som varer etter covid.

En del fremtidige kantiner i sentrale strøk vil muligens samarbeide med lokale aktører i større grad, eller bruke egne lokaler til utadrettet virksomhet, på dette området vil vi sannsynligvis se kreativ utvikling.

Felles for eksisterende og nye løsninger er nok at man vil se annerledes på bruken av kantineområdet.

HYGIENE – BERØRING – AVSTAND

FHI sine anbefalinger for hygiene i matsituasjoner var tydelige også før Covid. Nå vil det være utenkelig å ikke vaske hender godt før man går inn i kantinen. Graden av berøring vil også være et tema, og vi vil se utvikling innen berøringsfrie løsninger. Vi kan bistå med berøringsstudie og sammen med deg finne løsninger som reduserer risiko uten av det virker for påtvunget.

Etter pandemiperioden vil kanskje en del arbeidstakere ønske å ha noe større avstand til andre ved bordet, dette bør man ta hensyn til om man skal endre planløsning. Bedre hygiene og mulighet for økt avstand vil i fremtiden kunne redusere sykdom og fravær i typiske influensaperioder.


SERVERINGSMETODE – BETJENT/UBETJENT

Kjøkkenet påvirkes i utgangspunktet ikke, såfremt man ikke legger om serveringen betydelig. Vi antar at det for de fleste vil være et større fokus på fleksibilitet på metode og meny.

Hvordan maten serveres derimot, vil sannsynligvis påvirkes. Etter det vi har erfart det siste året, med fokus på å redusere antall berøringspunkter og påbud om å stenge buffeter, anbefaler vi å tenke fleksible løsninger som med enkle grep gir deg stort rom for variasjon. Dette kan vi hjelpe deg med.

Flere utstyrsprodusenter har tatt lærdom av covid. Nå får du for eksempel serveringsdisker på hjul som med enkle håndgrep kan endres fra betjent til selvbetjent. Den samme serien med disker kan også endres fra kald til varm funksjon og det er variasjon i eksponeringsmuligheter. Med en slik løsning vil man enkelt kunne tilpasse seg endringer, både ift fremtidige retningslinjer, men også med tanke på sesong og variasjoner i ukedagene.


KLIKK & HENT

Den siste tiden har det kommet en del klikk & hent løsninger på markedet. Vi ser for oss at låsbare løsninger med kjølt lagring vil kunne benyttes som et tillegg til tradisjonell drift.

TRYGG LAGRING
Løsningene kan leveres med eget styringssystem eller tilpasses bedriftens system. Slike løsninger kan benyttes til trygg lagring og henting av varer som kunder bestiller men henter i eget tempo.

UTVIDEDE MULIGHETER
Gjennom en slik løsning får man også utvidet mulighet for overtidsmat, møtemat og ikke minst ta med hjem middag.


SOSIAL SONE

Hva skjer med kantinen som en sosial sone i fremtiden?

Man forventer at hjemmekontor vil bli normen også etter covid hos mange bedrifter. Dette vil medføre redusert behov for sitteareal, men samtidig utvidet behov for miljø og samspillsoner.

UTVIDET BRUK
Avsatt areal har kanskje riktig størrelse, men utnyttelsen vil endre seg noe. Tenk miljø og hygge i sittearealer, enkelte sittegrupper bør ha 1 meter avstand for de som vil foretrekke dette. Tenk utvidet bruk av kantineområdet og åpne for bruk utover vanlige tider og bruksområder.

ØKT SOSIALT BEHOV
For selskap som innfører hjemmekontor som norm vil det helt klart ligge et latent sosialt behov de dagene man er på kontoret. Mange vil foretrekke å kunne jobbe i grupper utenfor møterom, og kanskje heller ta de litt enklere møtene over en kaffekopp.

ÅPNE FOR UFORMELLE MØTER
Vi har lenge visst at miljø og det sosiale samspillet er viktig på en arbeidsplass, og nå vil det mest sannsynlig bli viktigere enn noen gang. Bruk kantinen til mer enn en kjapp lunsj, åpne opp for uformelle og formelle møter der det ikke er behov for store skjermer, tenk kreativt.


BÆREKRAFT – SIRKULÆR ØKONOMI

Fokus på matsvinn, matavfall og plastreduksjon var stort før covid, og selv om man har mistet litt fokus i denne perioden vil det være like aktuelt i fremtidens løsninger.

Flere kunder har den siste tiden diskutert diverse emballasjeløsninger, her vil det være en del utvikling fremover, spesielt nå som det kommer nye regler for plast og isopor fra 03.07.21.

Sirkulær økonomi er et tema som får større betydning nå som regjeringen har det tydelig med i sin rapport klimakur 2020. Hvilken betydning det vil få direkte for våre kunder er noe vi følger med på og vi ønsker å være en diskusjonspartner på dette feltet.


DIGITALT VERKTØY

Et godt digitalt styringsverktøy vil være en god bistand i fremtidens kantine. Med utvidet bruk av hjemmekontor må man vite hvor mange som kommer inn på kontoret hver dag. Digitale verktøy hjelper deg slik at du enkelt kan tilpasse mengden mat til antall brukere og dermed redusere matsvinn, det gir deg mulighet til å informere om menyen og styre klikk & hent bestillinger – for å nevne noe.

Mange større aktører er allerede i gang med å utvikle egne systemer, og det blir spennende å følge med på utviklingen her. Skal samværsarealet ha utvidet bruk og funksjon vil et digital system være et must.


TRENGER DU HJELP MED DIN KANTINE?

Trenger du hjelp med tilpasning av din eksisterende kantine, eller har du planer om å bygge nytt?
La oss hjelpe deg!

LENA BREIVOLD
Telefon: 98 22 44 82
E-post: 
lena@foodtech.no

Christoffer Madsbakken Alveid

CHRISTOFFER M. ALVEID
Telefon: 97 03 98 49
E-post:christoffer@foodtech.no

Siste innlegg

PAKKING | bærekraftige løsninger 

  Foodtech Industri er totalleverandør av pakkemaskiner til næringsmiddelindustrien og har lang erfaring innen veiing og pakking av foredlede og uforedlede produkter, både til lagring, […]

Les mer
unox_evereo_speed-x

KJØKKEN | effektiviser driften

I Foodtech har vi begrepet FOODTECH’nology, som forteller deg at vi tar innovasjon og bærekraft på alvor. Våre leverandører er håndplukket av oss, for å […]

Les mer
unox_evereo_speed-x

UNOX EVEREO | FAQ

Er det mulig å kombinere kvaliteten ved langtidstilberedning med rask service?EVEREO er svaret! EVEREO er resultatet av UNOXs erfaring, kombinert med forskningsprosjekt utført av University […]

Les mer