Foodtech Industri

Foodtech Industri prosjekterer og leverer produksjonsutstyr, komplette produksjonslinjer, service og tjenester til bakeri- og matindustrien. Foodtech Industri har egen serviceavdeling som utfører teknisk service og vedlikehold på utstyr.

Kontaktpersoner

Ivar Holtet

Salgssjef
Telefon: 90 12 80 00
E-post: ih@foodtech.no

Per Morten Johansen

Salgssjef
Telefon: 91 88 89 45
E-post: per.morten@foodtech.no

Alf Godal

Salg Kjøtt og Fisk
Telefon: 99 31 50 10
E-post: ag@foodtech.no

Fredrik Simensen

Salg Kjøtt og Fisk
Telefon: 90 10 45 01
E-post: fs@foodtech.no

Service og reparasjoner

Din servicepartner når du skal produsere eller servere mat! Vårt fokus er å tilby optimale servicetjenester og løsninger tilpasset dine behov og forventninger.

Noen av våre kunder