Foodtech Gruppen

Vi har siden 1990 jobbet med storkjøkkenutstyr, innredning og disker for eksponering og salg av mat, samt produksjonsutstyr for bakeri- og matindustri. Med omfattende kompetanse og erfaring har vi bygget gode relasjoner til kvalitetsleverandører og har et komplett sortiment med velrennomerte agenturer.

Selskap i Foodtech Gruppen

FOODTECH er din trygge samarbeidspartner for utvikling av lønnsomme løsninger og konsepter, og er delt inn i 2 selskaper.

Selskap i Foodtech Gruppen

FOODTECH er din trygge samarbeidspartner for utvikling av lønnsomme løsninger og konsepter, og er delt inn i 2 selskaper.

Artboard-2

Foodtech Industri AS

Foodtech Industri prosjekterer og leverer produksjonsutstyr, komplette produksjonslinjer, service og tjenester til bakeri- og matindustrien. Foodtech Industri har egen serviceavdeling som utfører teknisk service og vedlikehold på utstyr.

Artboard-3

Foodtech Interiør og Storkjøkken AS

Foodtech Interiør og Storkjøkken prosjekterer og leverer utstyr og komplette løsninger for storkjøkken, servering, dagligvare og KBS markedene. Vi har egen serviceavdeling, og et landsdekkende servicepartner-nettverk, som utfører teknisk service og vedlikehold på utstyr. Vi er din samarbeidspartner fra a-å for at du som kunde skal nå dine mål.

Foodtech Interiør og Storkjøkken har sitt hovedkontor i Oslo, og avdelinger i Vestfold, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Artboard-2

Foodtech Industri AS

Foodtech Industri prosjekterer og leverer produksjonsutstyr, komplette produksjonslinjer, service og tjenester til bakeri- og matindustrien. Foodtech Industri har egen serviceavdeling som utfører teknisk service og vedlikehold på utstyr.

Artboard-3

Foodtech Interiør og Storkjøkken AS

Foodtech Interiør og Storkjøkken prosjekterer og leverer utstyr og komplette løsninger for storkjøkken, servering, dagligvare og KBS markedene. Vi har egen serviceavdeling, og et landsdekkende servicepartner-nettverk, som utfører teknisk service og vedlikehold på utstyr. Vi er din samarbeidspartner fra a-å for at du som kunde skal nå dine mål.

Foodtech Interiør og Storkjøkken har sitt hovedkontor i Oslo, og avdelinger i Vestfold, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Samfunnsansvar

 

FOODTECH Gruppen AS sitt verdigrunnlag er LANGSIKTIG – ÆRLIG – STOLT. Disse verdiene skal reflekteres i alle forhold i vår forretningsvirksomhet og i det vi bidrar med tilbake til samfunnet. Vårt viktigste bærekraftsmål er å hjelpe våre kunder med å nå sine.

Young wheat grows on the field.