skip to Main Content

Kloke valg

Lang erfaring i levering av enkeltmaskiner og komplekse tekniske løsninger til bakerindustrien.

Med lang erfaring i levering av enkeltmaskiner og komplekse tekniske løsninger til bakeri og annen matindustri besitter vi høy kompetanse og er i stand til å gi deg som kunde gode råd og god veiledning slik at du tar kloke valg.

Vi er spesielt opptatt av å gi deg som kunde merverdi ved investeringer i tekniske løsninger. Dette oppnår vi blant annet ved å stille deg som kunde de rette spørsmålene gjennom prosessen. Med god prosjektering og effektiv gjennomføring skaper vi sammen bedre resultater.

Vi hjelper deg

Per Morten Johansen

Salgssjef
Foodtech Bakeri og Industri
Telefon: 91 88 89 45
E-post: per.morten@foodtech.no

Arild Danielsen

Salg Maskiner og Utstyr
Foodtech Bakeri og Industri
Telefon: 95 83 76 56
E-post: arild.danielsen@foodtech.no

Ulf Grove

Salg ettermarked
Foodtech Bakeri og Industri
Telefon: 91 62 57 75
E-post: ulf.grove@foodtech.no

Pål Triber

Salg Maskiner og Utstyr
Foodtech Bakeri og Industri
Telefon: 90 08 47 23
E-post: pal.triber@foodtech.no

Relaterte prosjekter

No items found
Back To Top