Bakeri og konditori

Vi har lang erfaring innen levering av bakerimaskiner og komplekse tekniske løsninger til bakeri og annen matindustri. Vi har høy kompetanse og det gjør at vi kan gi deg god veiledning, slik at du tar kloke valg. Vi er spesielt opptatte av å gi deg merverdi ved investeringer i tekniske løsninger.

Vi har lang erfaring innen levering av bakerimaskiner og komplekse tekniske løsninger til bakeri og annen matindustri. Det gir oss høy kompetanse og gjør at vi kan gi deg god veiledning, slik at du tar kloke valg. 

Vi er spesielt opptatte av å gi deg merverdi ved investeringer i tekniske løsninger.

Dette oppnår vi ved å stille deg som kunde de rette spørsmålene gjennom prosessen. Med god prosjektering og effektiv gjennomføring skaper vi sammen bedre resultater.

Vi har et bredt spekter av leverandører som alle er blant verdens beste innenfor sitt område. Vi har utstyr til alle deler av din produksjon og ingen forespørsler er for store eller for små. Maskinene våre finnes i størrelser som passer hos små lokale bakerier til store industrielle produksjonsanlegg. Vi har kompetansen og maskinene som kan benyttes hele veien frem til butikkhyllen. Vi kan levere alt fra enkle maskiner, til ferdige prosjekter.

For å nevne noe av det vi kan levere maskiner til:

  • Silosystemer
  • Elting
  • Oppslag
  • Rasking
  • Steking
  • Kjøl/frys
  • Pakking