Vakttelefoner

Ved utrykning utenom ordinær arbeidstid (08.00 – 16.00), tilkommer et vakttillegg på kr. 4.800,-.

Her finner du vakttelefoner over hele Norge, som du kan ringe hverdager etter kl 16.00 og helger.

Hele Norge
Electrolux
22 79 68 68

Oslo
Foodtech Interiør- og Storkjøkken, Oslo
477 59 710

Oslo, kuldeservice
2 Snømenn AS, Oslo
99 72 55 50

Rogaland

Kjell S. Krakk, Stavanger
93 44 42 11

Helgevold Elektro, Haugesund
93 41 70 72

Hordaland
AB Elektroservice
48 07 67 83

Sogn og Fjordane
Storhusholdningsteknikk AS, Førde
97 57 77 80

Hedmark / Oppland
R. Nordli Interiør
95 79 63 06

Trøndelag / Nordland
ServiceTech AS, Trondheim
98 88 72 22

Troms / Finnmark
Jensen Montasje, Tromsø
91 56 07 32