Kontaktpersoner

Per Erik Ellefsen

Per-Erik Ellefsen
Administrerende Direktør
Foodtech Gruppen
Tlf. 90 19 05 66
Send e-post

 

Per Morten Johansen

Per Morten Johansen
Salgssjef
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 91 88 89 45
Send e-post

Beate Hansen

Beate Hansen
Regnskap/økonomi
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 97 65 40 66
Send e-post

Ulf Grove

Ulf Grove
Salg ettermarked
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 91 62 57 75
Send e-post

Glenn Hasselstrøm

Glenn Hasselstrøm
Salg plater, traller og former
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 97 12 91 76
Send e-post

Pål Triber

Pål Triber
Salg Maskiner og Utstyr
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 90 08 47 23
Send e-post

Kjetil Bergan

Kjetil Bergan
Salg Maskiner og Utstyr
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 90 14 19 11
Send e-post

Per-Otto Bjørnebekk

Per-Otto Bjørnebekk
Prosjektleder og tekn. support
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 40 64 54 10
Send e-post

Arild Danielsen

Arild Danielsen
Salg Maskiner og Utstyr
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 95 83 76 56
Send e-post

Jan Henrik Ottem
Servicesjef
Foodtech Bakeri og Industri
Tlf. 90 68 77 82
Send e-post

Kloke valg

Med lang erfaring i levering av enkeltmaskiner og komplekse tekniske løsninger til bakeri og annen matindustri besitter vi høy kompetanse og er i stand til å gi deg som kunde gode råd og god veiledning slik at du tar kloke valg. 

Vi er spesielt opptatt av å gi deg som kunde merverdi ved investeringer i tekniske løsninger. Dette oppnår vi blant annet ved å stille deg som kunde de rette spørsmålene gjennom prosessen. Med god prosjektering og effektiv gjennomføring skaper vi sammen bedre resultater.

Se eksempler på hva vi har levert